สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ลายหินผา

1. ผสมสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์อัตตราส่วน 2 ต่อน้ำ 1


2. ฉาบรอบแรกด้วยเกรียงเหล็ก แล้วรอให้แห้ง


3. ฉาบรอบ 2 ทับแลเวรอให้สีแห้งหมาด


4. ฉาบรีดโดยใช้เกรียงเหล็กลูบน้ำแล้วกดเพื่อให้เกิดลายบนผิวหน้าRecommended colors


Brown : 63 65 ,White : 10 ,Yellow : 25 27 28


Pink : 53 57 ,Orange : 61 62 ,Blue : 46 47


ราคา 200 บาท/ตร.ม.


สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ลายแพรไหม

1. ผสมสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์สีขาว 2 รอบ รอให้แห้ง 24 ชั่วโมง


2. ใช้สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ผสมอัตราส่วน 1 ต่อ น้ำ 1


3. ใช้ฟองน้ำชุบสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ แล้วปั่นให้เกิดลวดลาย


4. พอแห้งหมาดใช้ฟองน้ำ ชุบน้ำเปล่าบิดหมาดเช็ด เพื่อให้ผิวหน้าเกิดริ้วลายเนียนขึ้นRecommended colors


Orange : 60 61 62 ,White : 10 ,Brown : 66


Yellow : 23 27 ,Pink : 53 ,Grey : 74


ราคา 75 บาท/ตร.ม.


สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ลายม่านเมฆ

1. ใช้สกิมโค้ทสมูทฉาบหน้าประมาน 2 มม.


2. ฉาบด้วยเกรียงเหล็กรอบแรกรอแห้ง แล้วฉาบรอบ
สองทับเพื่อให้เกิดผิวเรียบ ทิ้งไว้ 24 ชม.


3. ใช้สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ผสมอัตราส่วน 1 ต่อ น้ำ 1


4. ใช้ฟองน้ำชุบสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ แล้วปั่นวนบน
พื้นผิวให้เกิดลวดลาย


5. พอแห้งหมาดใช้ฟองน้ำชุบน้ำเปล่าบิดหมาดเช็ดเพื่อให้เกิด
ลวดลายกลมกลืนยิ่งขึ้นRecommended colors


Brown : 67 ,Pink : 57


Orange : 24 62 ,Blue : 47


ราคา 70 บาท/ตร.ม.


สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ลายปราการ

1. สกิมโค้ทเนื้อทรายฉาบด้วยเกรียงไม้ เทคนิคฉาบปล่อย
ให้เกิดมิติพื้นผิว รอให้แห้งทิ้งไว้ 24 ชม.


2. ผสมสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ผสมอัตราส่วน 1 ต่อ น้ำ 1


3. ทาด้วยสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ 2 รอบ
(สำหรับโทนขาวแนะนำให้ทา 3 รอบ)Recommended colors


White : 10 12 13 21 71 ,Brown : 75 76


Pink : 53 57 ,Grey : 71


ราคา 90 บาท/ตร.ม.


สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ฉาบเรียบ

1. ผสมสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์อัตตราส่วน 2 ต่อน้ำ 1


2. ฉาบด้วยเกรียงเหล็กรอบแรก รอแห้ง


3. ฉาบรอบ 2 ทับเพื่อให้เกิดผิวเรียบRecommended colors


Pink : 53 57 ,Yellow : 27 29


Green : 35


ราคา 200 บาท/ตร.ม.


สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ลายหยาดฝน

1. ผสมสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ในอัตตราส่วน 1.5 ต่อน้ำ 1


2. ผสมข้น เมื่อใช้ลูกกลิ้งทาบนพื้นผิวจะทำให้เกิดพื้นผิว
สัมผัสที่แตกต่างคล้ายหยาดฝนRecommended colors


Blue : 40 ,Brown : 65 76 ,Yellow : 29


Orange : 60 ,Green : 31 ,Violet : 72


ราคา 50 บาท/ตร.ม.


สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ลายทิวไผ่

1. ผสมสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์อัตตราส่วน 2 ต่อน้ำ 1


2. ฉาบสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ด้วยเกรียงเหล็ก ฉาบความหนา 2 มม.


3. ใช้แปรงขนแข็งปาดผิวหน้าทันทีให้เป็นเส้นตรงเพื่อทำลวดลายRecommended colors


White : 10 12 13 21 71 ,Brown : 64 68 69


Green : 32 33


ราคา 200 บาท/ตร.ม.


สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ทา (ด้วยลูกกลิ้ง)

1. ผสมสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์อัตตราส่วนคัลเลอร์ซีเมต์ 1 ต่อน้ำ 1


2. ใช้ลูกกลิ้งทาบนพื้นผิวรอบแรกโดยทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง


3. ทารอบสองทับ รอแห้ง จะได้พื้นผิวที่มีเอกลักษณ์Recommended colors


Brown : 63 64 65 70


Pink : 52 53 57 ,Grey : 71 ,Green : 34


ราคา 50 บาท/ตร.ม.


สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ลายลอฟ

1. ทำผิวรองพื้นโดยการฉาบสกิมโค้ท 102 สองรอบ


2. ผสมสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ในอัตราส่วนผสมคัลเลอร์ซีเมนต์ 1 ต่อน้ำ 1


3. ใช้ฟองน้ำชุบสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ แล้วปั่นลายเป็นรูปก้นหอยไปเรื่อยๆ
จนเต็มแล้วรอให้แห้ง 1-2 ชม.


4. รอบที่สองใช้ฟองน้ำชุบสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ปั่นลายเป็นรูปก้นหอยไปเรื่อยๆ
พอให้ผิวหมาด ใช้ฟองน้ำชุบน้ำสะอาดบิดหมาด เช็ดผิวหน้าให้เกิดความสม่ำเสมอRecommended colors


Pink : 53 57 ,Yellow : 27 29 ,Green : 34


Green : 35


ราคา 70 บาท/ตร.ม.