* เป็นการประเมินงบประมาณ ค่าวัตถุดิบเบื้องต้นที่ลงสี 2 รอบแล้ว ซึ่งปริมาณการใช้งานจริงแปรผันตามพื้นผิวที่ทา และเทคนิคของช่างทาสีแต่ละคน